Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Wolontariat / Patron

Patron

Artykuły

.

2013-11-26

Patronem Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas jest Św. FAUSTYNA KOWALSKA

- Apostołka Bożego Miłosierdzia, której relikwie znajdują się w naszym kościele parafialnym.

                      

„Miłosierdzie jest wielorakie,

zawsze i wszędzie, i w każdy czas można czynić dobrze.

Gorąca miłość Boga widzi wokoło siebie nieustannie potrzeby udzielania się przez czyn, słowo czy modlitwę”

 (św. Faustyna).

Wspomnienie liturgiczne –5. października

Życiorys Św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Św. s. Faustyna urodziła się w 1905 r. we wsi Głogowiec koło Łodzi jako trzecie z dziesięciorga dzieci z rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wrażliwością na ludzka biedę. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła dom   i poszła na służbę do zamożnych rodzin.

Mając dwadzieścia lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym jako s. Maria Faustyna przeżyła trzynaście lat, spełniając obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Żyłą w głębokim zjednoczeniu z Bogiem. Obdarzona nadzwyczajnymi łaskami mistycznymi. Jej życie - na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare - kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem. Od dzieciństwa, bowiem pragnęła zostać wielką świętą i konsekwentnie do tego dążyła, współpracując z Jezusem w dziele ratowania zagubionych dusz aż do złożenia swego życia w ofierze za grzeszników. Lata jej zakonnego życia naznaczone były stygmatem cierpienia i nadzwyczajnych łask mistycznych.

Do tej prostej, ale bezgranicznie ufającej Bogu, zakonnicy skierował Pan Jezus zdumiewające słowa:

W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu mego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca.

Misja św. Faustyny to przypomnienie prawdy wiary o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka, przekazanie nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, zainspirowanie ruchu czcicieli Miłosierdzia Bożego, prowadzącego do odrodzenia religijnego wiernych.

Pisany przez nią latami Dzienniczek należy do arcydzieł światowej literatury mistycznej.

W Wilnie w dniach 13-14września 1935 roku Pan Jezus podyktował św. Faustynie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, jako modlitwę przebłagalną.

Siostra Faustyna - wyniszczona gruźlicą oraz cierpieniami, jakie znosiła w ofierze za grzeszników - zmarła w opinii świętości w Krakowie 5 października 1938 r., mając zaledwie 33 lata.

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 kwietnia 1993 r., na Placu Świętego Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył s. Faustynę do grona błogosławionych. Następnego dnia podczas audiencji generalnej Jan Paweł II powiedział:

„Przemówił do nas Bóg przez bogactwo duchowe błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej. Zostawiła ona światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy. Bóg dał jej laskę szczególną, bo mogła doświadczyć jego miłosierdzia na drodze przeżyć mistycznych i dzięki szczególnemu darowi modlitwy kontemplacyjnej.

Siostro Faustyno, błogosławiona, dziękuje ci, że przypomniałaś światu tę wielką tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Ową "wstrząsająca tajemnicę". Niewysłowioną tajemnicę Ojca, której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat”.

Czytaj więcej o: .


Przejdź do góry