Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Wolontariat / Plan pracy

Plan pracy

 

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas

Rok szkolny 2018/2019 

 

Obszary działania:

  • środowisko szkolne - a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
  • środowisko lokalne - a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
  • parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas  w  podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

Treści przewidziane do realizacji w ramach Wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas.

 

Wyszczególnione cele nawzajem się przenikają i dlatego treści programu zostały podzielone ze względu na obszar działania:
-  na terenie szkoły,
-  w środowisku lokalnym,
-  w akcjach ogólnopolskich.

 1. Działalność Koła na terenie szkoły   

ZADANIA

TREŚCI

TERMIN

SPODZIEWANE EFEKTY

Spotkania formacyjno-organizacyjne członków opiekunów koła. Rekrutacja - zaproszenie do współpracy uczniów  klasy czwartej.

 

Planowanie pracy

Dzielenie się doświadczeniami.

Raz w miesiącu,

wg potrzeb

Integracja członków Szkolnego Koła Caritas na terenie szkoły.

Spotkania  z przedstawicielami Parafialnego Koła Caritas.

Włączenie się we współpracę.

Na bieżąco

Szerzenie dzieł miłosierdzia w środowisku lokalnym.

 

 

Pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie wiedzy.

 

Spotkania i pomoc w odrabianiu zadań domowych uczniom słabszym.

 

Według potrzeb

 

Uzyskiwanie lepszych wyników w nauce.

 

Dzień Wolontariusza.

Życzenia świąteczne, upominki wykonane przez uczniów.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Przygotowywanie kartek świątecznych.
Zdobywanie środków finansowych na upominki.

 

 

5 grudnia

 

Święta Bożego Narodzenia  i Wielkanoc

 

Poczucie przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej.

Jasełka Bożonarodzeniowe.

Wieczór kolęd.

Przedstawienie przygotowane dla rodziców- kwesta pieniężna na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

 

Styczeń

Zdobywanie środków finansowych na szczytne cele.

Kiermasz świąteczny dla rodziców i mieszkańców Lutoryża.

 

Przygotowanie palm wielkanocnych, kart i ozdób świątecznych.

Marzec- kwiecień

Zdobywanie środków finansowych, j.w.

Uroczystość Szkolnego Koła Caritas

 

Wręczenie legitymacji członkowskich kandydatom po rocznym przygotowaniu.

Kwiecień

Umiejętność wspólnego świętowania szczególnych uroczystości.

Dzielenie się radością z rówieśnikami

Integracja w SKC

Podkreślenie ważności sprawowanej funkcji w SKC

Zbiórka pieniężna na rzecz  chorych,  rodzin wielodzietnych  i Ośrodka Caritas  w Budach Głogowskich.

Wspomaganie pomocą potrzebujących.

Na bieżąco, wg potrzeb

czerwiec

Uwrażliwienie na cierpienie  i krzywdę innych.

 

2. Działalność Koła na terenie środowiska lokalnego 

ZADANIA

TREŚCI

TERMIN

SPODZIEWANE EFEKTY

Spotkanie seniorów  i samotnych z okazji Dnia Babci  i Dziadka.

 

Wykonanie upominków.

Styczeń

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby ludzi starszych i chorych.

Zbiórka pieniężna na rzecz biednych.

 

Wspomaganie pomocą potrzebujących.

Wielki Post

Uwrażliwienie uczniów na biedę  i krzywdę innych.

Życzenia świąteczne dla chorych, samotnych mieszkańców Lutoryża i pensjonariuszy domu „Złote liście”.

Obchody Dnia Chorego.

Wykonywanie kartek 
świątecznych  i drobnych upominków.

 

 Wykonanie upominków, życzenia.

Boże Narodzenie
i Wielkanoc

 

 Światowy Dzień Chorego.

Umiejętność dzielenia się radością  z innymi

 

 

3. Włączenie się Koła w akcje ogólnopolskie 

 

ZADANIA

TREŚCI

TERMIN

SPODZIEWANE EFEKTY

Sprzedaż świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.

Sprzedaż świec na terenie szkoły.

Grudzień

Zdobywanie umiejętności niesienia pomocy potrzebującym

Sprzedaż świec wielkanocnych „Wielkanocnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.

Wspomaganie pomocą potrzebujących. Sprzedaż świec na terenie szkoły.

Wielki Post

Uwrażliwienie uczniów na biedę i krzywdę innych. Uczenie się odpowiedzialności za innych.

 

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, np. „Góra Grosza”.

Zorganizowanie akcji w szkole.

Wg harmonogramu

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych.

 

Plan pracy Szkolnego Wolontariatu i Koła Caritas jest planem otwartym i może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Ponadto członkowie Szkolnego Wolontariatu i  Koła Caritas w ciągu całego roku szkolnego:

  • uczestniczą w  spotkaniach formacyjnych;
  • dbają o gazetkę na korytarzu;
  • aktualizują zakładkę na stronie internetowej szkoły;
  • biorą udział w ogólnopolskich akcjach i zbiórkach pieniężnych Caritas;
  • świętują uroczystości i rocznice wg kalendarza;
  • współpracują z organizacjami szkolnymi, ks. Proboszczem i Parafialnym Zespołem Caritas. 

 


Przejdź do góry