Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 2013/14

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

działającego przy

 

Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

……………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły)

 

ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

1. Dane o SKC

 • Imię i nazwisko opiekuna – ks. mgr Kamil Sowa, mgr Marta Ryba
 • Adres opiekuna (adres zamieszkania, tel, e-mail)

Marta Ryba

Lutoryż 139

36 – 040 Boguchwała

Tel. 669203097

E – mail: marybka7@gmail.com

 • Nazwa Szkoły (adres, telefon) ……

Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

Lutoryż 432

36 – 040 Boguchwała

Tel. 17/ 87 14 132

 • Imię i nazwisko dyrektora szkoły

mgr Alina Ladzińska

2. Przebieg  działalności Koła – przeprowadzone akcje (krótki opis)

   Szkolne Koło Caritas działa od listopada 2013 r.

   Akcje:

 • „Pomoc dla Filipin”. - Członkowie SKC, wspólnie z Parafialnym Kołem Caritas,                          17 listopada 2013 r. zbierali datki, po wszystkich Mszach Św.  Pomocy Filipinom udzielili również wysyłając charytatywne  SMS-y o treści „Pomagam” na numer 72052 .
 • „Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie”. Dnia 8 grudnia 2013 r., po wszystkich Mszach Św., członkowie SKC  zbierali datki na ten szczytny cel.
 • „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” -  pod hasłem:  „Rozpalmy dzieciom przyszłość”.                      Świece Wigilijne można było nabyć w każdą niedzielę po wszystkich Mszach Św.                            i codziennie w szkole. Sprzedażą zajmowali się członkowie SKC.

Wszystkie świece zostały sprzedane.

 • „Idą Święta…” Członkowie SKC  przygotowali świąteczne upominki dla mieszkańców Lutoryża,  osób chorych  i samotnych. 
 • „Z życzeniami i kolędą…”. 17 grudnia 2013 r. członkowie SKC  wraz  z opiekunami, odwiedzili chorych i samotnych mieszkańców Lutoryża. Złożyli życzenia i wręczyli wykonane przez siebie upominki  jako dar serca , aby  i  Im rozbłysła gwiazdka radości                w czasie Świąt i w Nowym Roku.
 • „Ze świąteczną wizytą w Domu Seniora „Złote Liście”. Członkowie SKC i harcerze odwiedzili pensjonariuszy Domu Seniora „Złote Liście”. Każdy z pensjonariuszy                  otrzymał skromny prezent: choinkę, Aniołka z masy solnej i kartkę świąteczną z życzeniami. Upominki wykonali sami uczniowie. Ta przedświąteczna wizyta była dla wszystkich wielkim przeżyciem. Wzruszenie i łzy pojawiły się na twarzach mieszkańców. Wizyta w Domu Spokojnej Starości uczy  uczniów wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Dla dzieci  była to niezapomniana lekcja wychowawcza, uświadamiająca wszystkim, że wokół nas żyją ludzie wymagający szczególnej troski i opieki.
 • Jasełka. W dniu 9 stycznia 2014 roku, członkowie SKC i  uczniowie z klasy „0” odwiedzili mieszkańców Domu Spokojnej Starości „Złote liście” w Zarzeczu.

Pensjonariusze obejrzeli przedstawienie jasełkowe w wykonaniu małych aktorów. Seniorzy chętnie włączali się do wspólnego śpiewu kolęd, nie kryjąc wzruszenia. Spotkanie to było,               nie tylko miłym spędzeniem czasu ale przede wszystkim ważną lekcją miłości, otwarcia                      i szacunku dla osób starszych i schorowanych.

 • „Światowy Dzień Chorego”.  11 lutego, po raz XXII  obchodzony był  Światowy Dzień Chorego, pod hasłem: „Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci»                    (1J 3,16)”. Członkowie Szkolnego Koła Caritas, tego dnia, byli blisko ludzi chorych,                                 a zwłaszcza tych, którym trudno jest przeżywać krzyż związany z cierpieniem.                                    Z odwiedzinami, modlitwą i uśmiechem na twarzy byli  obecni  w ich domach.

      Przygotowali dla Chorych z naszej Parafii drobne upominki.

 • „Skarbonka Wielkopostna”. Fundusze zostały przeznaczone na potrzeby Caritas                            w Rzeszowie.
 • „Wiara i miłosierdzie”. Szkolne Koło Caritas  rozprowadzało  baranki  i  okolicznościowe  paschałki z okazji kanonizacji  bł. Jana Pawła II. Dochód przeznaczony został  na działalność  rzeszowskiej Caritas. Świece i baranki  można było nabyć w każdą niedzielę  po wszystkich Mszach Św. i codziennie w szkole. 
 • „Wielkanocne koszyczki i życzenia dla Chorych i Samotnych”. Jan Paweł II powiedział: ”Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”  Myśl ta przyświecała                    i tym razem członkom Szkolnego Koła Caritas, którzy tradycyjnie już pamiętali przed Świętami Wielkiej Nocy o Chorych i Samotnych mieszkańcach Lutoryża. 

Uczniowie przygotowali stroiki: koszyczki świąteczne, ozdobione wiosennymi kwiatami             i kartki wielkanocne z życzeniami. Wesołe kurczaczki, pisanki, wzruszające życzenia miały sprawić, aby ten szczególny czas był chwilą zapomnienia o chorobie  i cierpieniu.

15 kwietnia 2014 r. członkowie SKC  wraz z opiekunami, odwiedzili chorych  i samotnych. Złożyli życzenia i wręczyli wykonane przez siebie upominki,  jako dar serca. Karty i ozdoby świąteczne ofiarowane zostały również rodzicom.

 • „Z wielkanocną wizytą w Domu Spokojnej Starości „Złote Liście”. Członkowie SKC                              odwiedzili pensjonariuszy Domu Seniora „Złote Liście”. Odwiedziny sprawiły pensjonariuszom ogromną radość.
 • „Legitymacje członkowskie SKC”. 15 kwietnia 2014 roku był ważnym dniem dla członków naszego Szkolnego Koła Caritas. Wtedy to otrzymali legitymacje członkowskie               z rąk  p. dyr. Aliny Ladzińskiej i ks. Kamila Sowy, dzięki którym stali się pełnoprawnymi członkami SKC.
 • „Honorowy Ofiarodawca”. W maju, członkowie SKC, zbierali do puszek datki, wręczając każdemu ofiarodawcy serduszko z napisem: „Honorowy  Ofiarodawca” . Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby Ośrodka Caritas w Budach Głogowskich.
 • „Wielka Aukcja Obrazów”. 28 maja 2014 r. odbyła się „Wielka Aukcja Obrazów”. Licytowane były prace plastyczne uczniów naszej szkoły. Zakupić można było również inne wytwory artystyczne młodych twórców: wisiorki, ozdoby, emblematy promujące ochronę przyrody. Aukcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Wylicytowano ponad 50 prac. Pozostałe obrazy (20),                     za symboliczną złotówkę, otrzymali uczniowie, którzy nie brali udziału w licytacji Zebrana kwota została przekazana w całości na potrzeby Ośrodka Caritas w Budach Głogowskich.
 • „Pomoc dla powodzian na Bałkanach” . Dnia 8 czerwca 2014 r., po wszystkich                  Mszach Św., członkowie SKC  zbierali datki na ten szczytny cel.
 • Koncert charytatywny. 15 czerwca 2014 r., w niedzielę, w Szkole Podstawowej, odbył się koncert charytatywny. Wystąpił Zespół  Piosenki Religijnej – Chrześcijańskiej „PRAY”. Dochód z koncertu został przeznaczony na pomoc potrzebującym i wielodzietnym rodzinom z Lutoryża.

3. Formacja członków SKC

 • Czy organizowane są zajęcia z uczniami, podczas których prowadzona była formacja wolontariuszy ……TAK………… (TAK/NIE)
 • Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to proszę opisać, jakie to były zajęcia.

Tematyka spotkań formacyjnych:

 • Spotkanie organizacyjne: Zapoznanie z Regulaminem SKC,  Statutem Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej. (Listopad).

 • Zebranie założycielskie: Wybór Zarządu SKC. Ustalenie celów działalności. Przygotowanie 

     planu pracy. Wybór patrona Koła. (Listopad).

 • Poznanie sylwetki patrona. Prezentacja multimedialna Św. Siostra Faustyna Kowalska. 

      Przedstawienie i organizacja najbliższych akcji charytatywnych. (Grudzień).   

 • Spotkanie formacyjne podsumowujące pracę w pierwszym semestrze.(Styczeń).
 • Spotkanie formacyjne: Omówienie  działań związanych z okresem Wielkiego Postu -  

      Modlitwa, Jałmużna i Post. Wizyta przedświąteczna w domach i „Złotych Liściach”. 

            Prezentacja multimedialna: Miłosierdzie Boże. (Marzec).

 • Spotkanie poświęcone organizacji akcji na rzecz Ośrodka Caritas w Budach Głogowskich.(Maj).
 • Spotkanie formacyjne podsumowujące działalność Koła w roku szkolnym 2013/2014. 

      Przedstawienie  propozycji pracy w przyszłym roku. (Czerwiec).

 • Liczba członków SKC…………26…………………………………
 • Liczba rozdanych w tym roku szkolnym legitymacji SKC………24…………
 • Czy wolontariusze brali udział w tegorocznym Zjeździe SKC? ……NIE……. (TAK/NIE)

      Obecnych na Zjeździe było ……………..  (liczba) członków SKC.

                                                                                       Opiekun SKC                    

                                                                                                                 Marta Ryba

                   

                            


Przejdź do góry