Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dyd.- wych.

 

3.09.2018 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31.12.2018 r.

3.

 

Ferie zimowe:

 

11.02. – 24.02.2019 r.

4. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04.- 23.04.2019 r.

5.

Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 21.06.2019 r.

 

6.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

 

 

  

3 dni - w terminie głównym egzaminu ósmoklasisty

2.11.2018 r.

  29.04.2019 r.

  30.04.2019 r.

 2.05.2019 r.

19.06.2019 r

7.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

a) w terminie głównym

 

 

 

J. polski - 15.04.2019 r.

(pn), godz. 9.00

Matematyka - 16.04.2019 r.

(wt), godzi. 9.00

J. angielski - 17.04.2019 r.

(śr), godz. 9.00

 

8.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

a) w terminie dodatkowym

 

 

J. polski - 3.06.2019 r.

(pn), godz. 11.00

Matematyka - 4.06.2019 r.

(wt), godzi. 11.00

J. angielski - 5.06.2019 r.

(śr), godz. 11.00

 

 

9.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

 

14.06.2019 r.

10.

 

Termin wydania zaświadczeń

 

21.06.2019 r.

   

 

Terminy związane z klasyfikacją:

 

I semestr 1.09.2018r – 15.01.2019r

 

1.Informowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z zachowania:

 – do 7 grudnia 2018r.

 

2.Informowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych:

 – do 21  grudnia 2018 r. 

 

3.Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

- 8 stycznia 2019 r.

 

II semestr – 16.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

 

1.Informowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z zachowania:

 – do 15 maja 2019r.

 

2.Informowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach   z zajęć edukacyjnych:

 – do 7 czerwca 2019 r.

3.Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

- 14 czerwca 2019 r.

 

Terminy  zebrań z  rodzicami:

1.18 września 2018r. (wtorek)

2.15 listopada 2018 r.(czwartek)

3.22 stycznia 2019 r.(wtorek)

4.11 kwietnia 2019 r.(czwartek)

 

Terminy wybranych posiedzeń rady pedagogicznej

1.14 września 2018 r.- prezentacja planu nadzoru pedagogicznego

2.8 stycznia 2019 r.  – klasyfikacja I półrocze

3.29 stycznia 2019 –plenarne posiedzenie 

4.14 czerwca 2019 – klasyfikacja na koniec roku

5.27 czerwca 2018 – plenarne posiedzenie

 

 

 


Przejdź do góry