Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Jak to ze szkołą było ...krótka historia

Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

 

 

Ogród. Drewniany budynek. Jedna izba lekcyjna, kancelaria, pokój przeznaczony dla nauczyciela. Klasę lekcyjną zdobią krzyż i portret cesarza Franciszka Józefa I.

Tak oto wyglądał, oddany do użytku we wrześniu 1882 roku budynek szkoły ludowej w Lutoryżu. Nowa szkoła nie była samodzielną placówką, lecz filią Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Do roku 1889 uczył w niej Władysław Szajna. Jego następcami byli kolejno: w latach 1890 – 1892 Józef Wyrzykowski, w latach 1893 – 1894 – Marian Sarnicki, następnie w latach 1894 – 1906 – Antoni Piątek.

Mówiąc o pierwszych nauczycielach lutoryskiej szkoły nie można pominąć jeszcze innych nazwisk. Są to : Józef Plater, Karolina Golonkówna, Waleria Szaley – Groele i Jan Miękisz. On kierował szkołą w Lutoryżu do 1918 roku.

Tematyka zajęć lekcyjnych w szkole ludowej skupiona była wokół zagadnień z zakresu przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka i humanistycz-nych: historia i język ojczysty. Ważną rolę w edukacji ówczesnych uczniów zajmowały nauka i przyrodnicze. Uczniowie, w otaczającym szkołę ogrodzie, zajmowali się uprawą różnych roślin i kwiatów.

 

Drewniany budynek służył społeczności wiejskiej aż do 1925 roku, kiedy to wybudowano nową, murowaną szkołę. Inicjatorem jej budowy (1921 r.) był proboszcz parafii w Boguchwale, ks. kanonik Józef Przybyła.

Nowy budynek posiadał 4 klasy lekcyjne i 2-pokojowe mieszkanie służbo-we, przeznaczone dla kierownika placówki. Trudno to sobie wyobrazić, ale ten budynek, poddany remontom, służył dzieciom i młodzieży aż do stycznia 1999r.

 

Lata 1918-1930 to okres, kiedy kierownikiem szkoły był Ludwik Wójcik. Jego następcą, który znacznie ożywił życie kulturalne szkoły i środowiska, był Jakub Kucharski. Sprawował funkcję kierownika szkoły do 1940 r. . Jemu to ówczesne społeczeństwo zawdzięczało między innymi inicjatywę budowy domu ludowego, który stał się skupiskiem życia kulturalnego i społecznego wsi.

Wybuch II wojny światowej w 1939 r. Przerwał na rok naukę w lutoryskiej szkole. Na szczęście tylko na rok, gdyż już końcem 1094 roku administracja niemiecka wydała zezwolenie na ponowne otwarcie szkoły. Niestety, nie obesz-ło się bez represji politycznych. W zimie 1940 roku dotychczasowy kierownik szkoły, Jakub Kucharski i jego żona Julia, zostali zwolnieni z pracy. Przeniesio-no ich do pracy w Majdanie Królewskim. Wakujące miejsce kierownika powierzono Leonowi Sokołowiczowi. Ciężka choroba jednak uniemożliwiła mu pracę.

1 września 1940 roku uczniów szkoły powitał znów Jakub Kucharski, który powrócił na stanowisko kierownika.

 

Lata wojny odbiły się znacznie na edukacji lutoryskich dzieci. Okresowo szkoła była zamykana ( brak opału). W 1941 roku wojsko zajęło budynek szkoły. Uległ on poważnemu zniszczeniu. Od listopada 1944 roku, w trudnych warunkach pracowali wspaniali ludzie, pedagodzy, z Katarzyną Ulrych i Janem Ulrychem na czele.

Funkcję kierownika pełnił w tym czasie Włodzimierz Chamów, który pracował w Lutoryżu aż do 1973 roku. Jego zasługą było m.in. ogrodzenie siatką terenu szkoły, przeprowadzenie generalnego remontu budynku.

 

Po przejściu na emeryturę kierownika Chamowa, jego miejsce zajął Kazimierz Warchoł. Pozostał na tym stanowisku do roku 1989.

 

Reforma oświaty (1976-1982) na szereg lat pozbawiła szkołę w Lutoryżu samodzielności. Do roku 1983 była ona filią Zbiorczej Szkoły Gminnej

w Boguchwale.

 

Lata 80 –te to okres usilnych starań o zakup działki pod budowę nowej szkoły. Zostały one zakończone sukcesem i w 1987 roku przygotowano fundamenty pod budowę sali gimnastycznej. W 1989 roku zlecono wykonanie projektu budowy nowej szkoły. Prace budowlane rozpoczęto w 1991 roku.

W tym czasie urząd dyrektora ( od 1989 r.) pełniła już pani Eleonora Gajdek.  3 maja 1993 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budynek nowej szkoły.

Dzięki sprawnej i ofiarnej pracy pani Dyrektor, Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, Wójta Gminy i wielu innych, życzliwych dla tej inwestycji ludzi, 6 lutego 1999 roku uroczyście otwarto nowy budynek.

 

Obecnie, od 2002 roku, funkcję dyrektora pełni pani Alina Ladzińska. Szkoła Podstawowa w Lutoryżu to placówka 6-klasowa, z jednym oddziałem klasy „O”, biblioteką szkolną, świetlicą, salą komputerową i piękną salą gimnastyczną.

 

Przy szkole powstał parking, który w znacznym stopniu zwiększył bezpieczeństwo uczniów.

1 września 2008 r.  otwarto Punkt Przedszkolny w Lutoryżu. Z powodu braku własnego lokum, znalazł on swoją siedzibę w budynku szkoły . Na potrzeby przedszkolaków przygotowano odremontowaną salę „zerówki”, szatnię i łazienkę. Punkt przedszkolny został wyposażony w kolorowe mebelki, zakupione z funduszy unijnych. Z tych samych funduszy zakupiono także zabawki i pomoce dydaktyczne. Przez rok Punkt Przedszkolny działał przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu, pod kierownictwem Pani Dyrektor Aliny Ladzińskiej. Do pracy z dziećmi została zatrudniona w pełni wykwalifikowana kadra. Wszystkie zajęcia i wyposażenie zostały sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale szkoła także wniosła swój wkład w realizację projektu. Przedszkolaki korzystały i  korzystają do dzisiaj ze szkolnego placu zabaw, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i sprzętu audio – video.

W roku 2009 prowadzenie Punktu Przedszkolnego przejęło Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. Siedzibą Punktu jest nadal budynek szkoły.

18 października 2010 r. został oddany do użytku plac zabaw.

Pan Burmistrz Wiesław Dronka, Ksiądz Proboszcz  Stanisław Boratyn i Pani Dyrektor Alina Ladzińska  dokonali uroczystego otwarcia powstałego przy szkole nowego, kolorowego placu zabaw.

Plac  powstał dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Rządowego programu - „Radosna Szkoła". Dofinansowanie wyniosło 50% kosztów, drugą połowę, dzięki przychylności Rady Gminy i Burmistrza Boguchwały sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Radosny plac zabaw wyposażony jest nie tylko w kolorowe, bezpieczne urządzenia zabawowe, ale także w miękkie, amortyzujące upadek podłoże. Dzieci mogą bezpiecznie z niego korzystać.

Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na zawsze. Daty, które powracają, ożywają, które się wspomina. Taką datą dla Szkoły Podstawowej w Lutoryżu  jest 8 października 2011 roku,  kiedy to odbyła się uroczystość nadanie Szkole imienia i poświęcenia Sztandaru. Patronem  został  Ks. Czesław Przystaś, długoletni proboszcz Lutoryża.

  Opr. M.R.


Przejdź do góry