Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 2015/16

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

działającego przy

 

Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

……………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły)

 

ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

1. Dane o SKC

  • Imię i nazwisko opiekuna – ks. mgr Kamil Sowa, mgr Marta Ryba
  • Adres opiekuna (adres zamieszkania, tel, e-mail)

Marta Ryba

Lutoryż 139

36 – 040 Boguchwała

Tel. 669203097

E – mail: marybka7@gmail.com

 

  • Nazwa Szkoły (adres, telefon) ……

Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

Lutoryż 432

36 – 040 Boguchwała

Tel. 17/ 87 14 132

  • Imię i nazwisko dyrektora szkoły

mgr Alina Ladzińska

 

2. Przebieg  działalności Koła – przeprowadzone akcje (krótki opis).

   Szkolne Koło Caritas działa od listopada 2013 r. W roku szkolnym 2015/2016 prowadziło   

   systematyczną działalność.

Lp.

Data

Tematyka zajęć

 

1.

 

10.09.2015

 

Spotkanie organizacyjne: Zapoznanie z Regulaminem SKC,  Statutem Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Przygotowanie gazetki ściennej. Omówienie zagadnień związanych z wyjazdem na Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kół Caritas                              w Rzeszowie.

 

 

2.

 

12.09.2015

 

Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkolnych Kół Caritas  w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

24.09.2015

 

Zebranie wyborcze: Wybór Zarządu SKC. Ustalenie celów działalności. Przygotowanie  planu pracy. 

 

 

4.

 

08.10.2015

 

Przygotowanie obchodów Dnia Papieskiego.

 

 

5.

 

15.10.2015

 

Spotkanie formacyjne: Wielki Polak – prezentacja.

Omówienie i przygotowanie akcji „Pomóżmy Misjonarzom”.

 

 

6.

 

30.10.2015

 

Wyjście na cmentarz. Porządkowanie opuszczonych grobów.

 

7.

 

04.11.2015

 

Przygotowywanie świątecznych upominków dla chorych  i samotnych mieszkańców Lutoryża.

 

Redagowanie  kartek świątecznych z życzeniami (j.w.). Przygotowywanie upominków.

 

8.

 

05.11.2015

 

Spotkanie SKC – omówienie i przygotowanie akcji                                                       „Wiktor – aby serce pracowało jak zdrowe”.

 

 

9.

 

08.11.2015

 

Akcja - VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po wszystkich Mszach Św., członkowie SKC  zbierali datki na ten szczytny cel.

 

 

10.

 

19.11.2015

 

Spotkanie formacyjne: Przybliżenie nowym członkom sylwetki patrona. Prezentacja multimedialna Św. Siostra  Faustyna Kowalska.

 

11.

 

30.11.2015

 

Przedstawienie i organizacja najbliższych akcji charytatywnych. 

Redagowanie  kartek świątecznych                            z życzeniami (j.w.). Przygotowywanie upominków.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

21.12.2015

 

 

 

Wizyta przedświąteczna w Domu Seniora „Złote Liście”. Złożenie życzeń, wręczenie upominków.

Odwiedziny Chorych i Samotnych mieszkańców Lutoryża.

Złożenie życzeń, wręczenie upominków. Kolędowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

06.01.2016

 

Spotkanie opłatkowe w Domu Parafialnym.

 

 

14.

 

14.01.2016

 

Spotkanie formacyjne podsumowujące pracę w pierwszym semestrze.                     Wspólne kolędowanie.

 

 

15.

 

10.03.2016

 

Spotkanie formacyjne. Rok Miłosierdzia.

 

 

16.

 

 

Członkowie Szkolnego Koła Caritas  rozprowadzali BARANKI WIELKANOCNE! Dochód przeznaczony będzie na działalność  rzeszowskiej Caritas.

 

 

 

 

Przygotowali upominki dla Chorych                           i Samotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

21.03.2016

 

Wizyta przedświąteczna w Domu Seniora „Złote Liście”. Złożenie życzeń, wręczenie upominków.

Odwiedziny Chorych i Samotnych mieszkańców Lutoryża.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

14.04.2016

 

Spotkanie formacyjne. Chrzest Polski.

 

 

 

 

 

 

19.

 

28.04.2016

 

Spotkanie formacyjne. Prezentacja  - Rok Miłosierdzia.

 

 

20.

 

30.05.2016

 

Spotkanie – przygotowanie się do Wiosennego Spotkania Szkolnych Kół Caritas.

 

 

21.

 

31.05.2016

 

Udział w Wiosennym Spotkaniu SKC w Katedrze w Rzeszowie.

 

 

22.

 

15.06.2016

Spotkanie formacyjne. Rozdanie legitymacji nowym członkom. Podsumowanie pracy.

 

 

Ponadto członkowie SKC zbierali przed kościołem datki do puszek:

- we wszystkie niedziele Adwentu (sprzedaż Świec Wigilijnych),

-  we wszystkie niedziele Wielkiego Postu – sprzedaż Baranków Wielkanocnych.

 

 

3. Formacja członków SKC:

  • Czy organizowane są zajęcia z uczniami, podczas których prowadzona była formacja wolontariuszy ……TAK………… (TAK/NIE)
  • Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to proszę opisać, jakie to były zajęcia.

 

Tematyka spotkań formacyjnych:

-  Spotkanie organizacyjne: Zapoznanie z Regulaminem SKC,  Statutem Caritas Diecezji 

   Rzeszowskiej. (Wrzesień).

-  Zebranie wyborcze: Wybór Zarządu SKC. Ustalenie celów działalności. Przygotowanie 

   Planu pracy. Organizacja akcji charytatywnych. (Październik).

- Dzień Papieski. Prezentacja : Wielki Polak. (Październik).

-  Przybliżenie nowym członkom sylwetki patrona. Prezentacja multimedialna Św. Siostra  

   Faustyna Kowalska. (Listopad).

-  Przedstawienie i organizacja najbliższych akcji charytatywnych. (Grudzień).   

-  Spotkanie formacyjne podsumowujące pracę w pierwszym semestrze.(Styczeń).

-  Spotkanie formacyjne: Omówienie  działań związanych z okresem Wielkiego Postu -  

   Modlitwa, Jałmużna i Post. Prezentacja multimedialna: Miłosierdzie Boże. (Marzec).

- Spotkanie formacyjne : „Gdzie Chrzest, tam nadzieja”. (Kwiecień).

             - Spotkanie formacyjne – rozdanie legitymacji członkowskich SKC. (Czerwiec).

-  Spotkanie formacyjne podsumowujące działalność Koła w roku szkolnym 2015/2016. 

   Przedstawienie  propozycji pracy w przyszłym roku. (Czerwiec).

 

 

  • Liczba członków SKC……29……………………………………………
  • Liczba rozdanych w tym roku szkolnym legitymacji SKC………14…………
  • Czy wolontariusze brali udział w tegorocznym Zjeździe SKC? ……TAK……. (TAK/NIE)

      Obecnych na Zjeździe było ……4…  (liczba) członków SKC.

 

Lutoryż, 24.06.2016 r.

…………………………..                    ……………………………              …………………………..

      Data i miejscowość                      czytelny podpis opiekuna SKC                    pieczęć szkoły


Przejdź do góry